Kick-off Geboorte van Gatotkaca bij st. JawaMix

Rotterdam · 27 mei 2018

Op zondag 27 mei 2018 in de oefenruimte, speeltuin Jeugdveld, van st. JawaMix te Rotterdam, vond de kick-off plaats van het dansdrama project Geboorte van Gatotkaca. Het is een project waarin de groepen Sinar Anyar, Sang Rasa, St. Manggar Megar met de gamelangroep Witing Klapa en dansgroep Cengking Gading en st. JawaMix tezamen de productie uitvoeren.

Rotterdam, Speeltuin Jeugdveld - zondag 27 mei 2018.

Aanwezig: vrijwel alle dansers (m/v) van dansgroepen Cengkir Gading, JawaMix, Sang Rasa en Sinar Anyar, st. Manggar Megar, ouders en aanhang.

De voorzitter van st. JawaMix, Lorette Setrokarijo, heet iedereen welkom in haar oefenruimte en opent de bijeenkomst. Hermine Kromoredjo licht vervolgens de loop van de middag toe:

 1. introductie dansdrama Geboorte van Gatotkaca, wat is het?

 2. toelichting op de rollen in het dansdrama

 3. wat verder ter tafel komt

Deze productie is vrijwilligerswerk en niemand krijgt dus een vergoeding. We kunnen hiermee aantonen dat we als groep zo’n productie kunnen maken.

Uitvoering

Het dansdrama wordt uitgevoerd in Theater Dakota te Den Haag. Streefdatum is zaterdag 15 december, maar vanwege dubbelboeking door het theater kan dit ook zondag 16 december worden. Iedereen wordt verzocht hiermee rekening te houden.

De documentatie van dit dansdrama bevat de scènes, muziekstukken en achtergrondverhaal. De versie 1.1 van 24 mei 2018 is de definitieve versie. Kleine veranderingen in de rolverdeling is nog mogelijk. De nieuwste versie staat online op https://kresna.net/sinaranyar/project.

Iedereen, dansers, ouders en aanhang stellen zich kort voor aan de gehele groep.

Mike Wardi licht het dansdrama toe:

 1. Het dansdrama is gebaseerd op de Javaanse wayang kulit Tutuka Jabang, een fragment uit de (Javaanse) Mahabharata, en is vrij vertaald naar een dansdrama-vorm. Deze Wayang Kulit is erg populair in Indonesië en in mindere mate in Suriname.

 2. In de maanden vooraf, is de muziek afgestemd met de gamelan. Iedere rol is een dansende rol. Er wordt in principe niet gepraat maar alleen gedanst. Het is dus een gedanst dramastuk.

 3. Het dansdrama bevat elementen uit de Surinaams Javaanse en Indonesisch Javaanse dans- en muziek-tradities. Dat maakt het uniek in haar uitvoering.

 4. Het verhaal vertelt over hoe Tutuka, kind van Bima (van de Pandawa familie) en Arimbi (van de Raksasa familie), vanaf zijn moeilijke geboorte en via een heldendaad de hemelen bevrijd van de vijand Pertjona Naga. Als dank beslist de oppergod Batara Guru dat de jongeman Tutuka voortaan Gatotkaca heet.

 5. De rollen zijn verdeeld in de groepen hemelbewoners, koninklijke familie en aanhang, soldaten van de vijand Pertjona en de hemel, en de Panukawan (clowns).

Hermine en Mike lichten de groepen en rollen in het dansdrama toe:

 1. Abiyasa Begawan is een raadgever van de Koninklijke familie. Hij is ontzettend slim en weet veel. Hij beweegt zich bescheiden.

 2. Arimbi de echtgenote van Bima is weliswaar een Raksasa (van het Reuzen geslacht), maar beweegt zich elegant en gracieus.

 3. Arjuna is de broer van Bima. Hij is de meest verfijnde persoon in voorkomen en handelen van de Pandawa familie.

 4. Batara Guru is de oppergod van de Hemelen en komt uit de hemel neer als hij spreekt en schreidt zich elegant en gracieus voort. Diverse danstechnieken moeten dit simuleren.

 5. Bima is een forse gebouwde koning en beweegt soms onhandig vanwege zijn postuur.

 6. Indra is de aanvoerder van de soldaten van de Hemelen. Hij beweegt zich extrovert met grote bewegingen zoals een aanvoerder.

 7. Karna is de halfbroer van Arjuna maar groeit op in de Kurawa familie. In dit dansdrama komen Arjuna en Karna oog in oog met elkaar. Hij is net zo verfijnd als Arjuna maar met een vechtersmentaliteit.

 8. Kresna is een goede vriend van de koninklijke familie. Hij is erg ingetogen in zijn voorkomen en handelen. Hij bezit een machtig wapen, de chakra.

 9. Narada is de boodschapper van de hemelen, hij is snel en rap in zijn bewegingen.

 10. De Panukawan (clowns) zijn Semar, Petruk, Garèng en Bagung. Semar is de slimste en de raadgever van Arjuna en de koninklijke familie. De overige clowns zijn speels, mank en houden van een pesterijtje op gezette tijden.

 11. De vijand Pertjona is slinks en slim en is gladjes als een slang. Zijn naam is volledig Pertjona Naga (= slang/draak).

 12. De soldaten van zowel de vijand Pertjona als de Hemelen bewegen zich manhaftig en stoer.

Data

 1. In week 22 (28 mei t/m 3 juni) zal een concept planning komen voor de oefendata met de dansers. De gamelanspelers hebben in de afgelopen maanden met Mike de te spelen muziekstukken afgestemd. Met de dansers moet nu de juiste fijnafstemming worden bepaald.

 2. De vrijdagavonden zijn bestemd om met gamelan en dansers te oefenen. Vrijdagavond 1 juni oefent de gamelan de muziek voor de laatste keer en daarna zal zij met de dansers oefenen.

 3. In de schoolvakanties, zomer- en herfstvakantie, zijn er in de regel geen oefeningen. Regio Noord: Almere en Amsterdam. Regio Midden: Den Haag en Rotterdam. Iedereen wordt verzocht afwezigheid vóóraf en ruim op tijd door te geven.

Rondvraag

 1. Er wordt geïnventariseerd welke kostuums benodigd zijn voor de rollen. In principe hebben de dansgroepen Sinar Anyar, Sang Rasa, JawaMix en Cengkir Gading tezamen alle benodigdheden.

 2. De leiders van de groepen zijn aanspreekpersonen: Mike Wardi (Sinar Anyar & Sang Rasa), Cengkir Gading en gamelan Witing Klapa (Hermine Kromoredjo), JawaMix (Christine Senawi en Mila Pawirodihardjo).

 3. Hermine roept iedereen op die niet een directe rol heeft om vrijwilliger te worden, maar dit wel op tijd door te geven ivm capaciteit van het theater.

 4. Mike neemt de promotie, via social media, en choreografie op zich.

Na afloop oefenen de gezamenlijke dansgroepen de dans Eka Prawira en wordt er gezamenlijk gegeten.